__________________________________zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sobota 21.2.2015: Tak a máme to zdárně za sebou ....... hodiny bystřické školy právě odbíjely jedenáctou hodinu dopolední a do světa se mohla z úst nejstaršího (staršiny) z aktivních členů eskáčka rozletět radostná zpráva ....... „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus el presidento!“ – „Oznamuji vám radostnou zprávu. Máme předsedu!“. Dle tradice byl v kamnech restauračky na Rudolfce zapálen oheň a davy venku dychtivě přihlížejících mohly vidět vystupovat z komína bílý kouř na znamení úspěšné volby.

 

 

 

 

Nové vedení SK DUBÍ na dalších min.pět let:

 

El presidento ( předseda) ..... Ing.Jiří Janeček
El managéro (místopředseda)... Roman Hruška

 

Členové výkon.výboru:
Ing.Petr Jonáš, Jaromír Šťásek, Denis Belovodjanin

 

Kontrolní komise:
předseda .... Jaroslav Tetour
členové: Petr Wolak, Tomáš Papík

 

Stručné shrnutí valné hromady (zápis semka bude dodán ihned po vypracování):

 

Ze 48 pozvaných delegátů s právem hlasovacím bylo na valné hromadě přítomno 30 lidiček tj. 63 % a tzn.že valná hromada mohla být prohlášena za usnášení schopnou.
Po úvodních proslovech předsedy a místopředsedy byly VH vzaty na vědomí výroční zprávy vedoucích jednotlivých oddílů.
A pak už šlo do tuhého ...... předně byly jednohlasně odsouhlaseny nové stanovy SK Dubí dle stávajícího novelizovaného občanského zákoníku a hned poté následovala volba nové kontrolní komise a nového výkonného výboru.

 

Po klasickém schůzovním pivku a párku následovala diskuze.

 

Perlička valné hromady: Na úvod VH zazněla česká státní hymna. Avšak nikdo nemohl tušit jaké tato skladba vyvolá v zúčastněných silné emoce. Národnostní menšiny v našem klubu se ihned začali dožadovat své hymny vlastní. Takže po uklidnění německé sekce ( Zikmund, Bratschaedl, Verner, Neumaier), se svých práv začala dožadovat polská větev ( Wolak), aby bušíce do stolu pěstičkou nárokoval svoji hymnu také Srb Belovodjanin. Vrcholem však bylo, když i svoji hymnu chtěla zahrát Tatarská sekce.

 

No prostě ouplnej Babylon. Kdybychom všem meli vyhovět, neděláme nic jiného nežli celou hodinu zpíváme a nikam se nehneme